korrutamine

ÕPPEMATERJAL
ÕPETAJALE

Mateemik “Õpetajate Premium SET” kasutamine KOOLIS:

õppematerjal kooliõpetajale

 • Individuaalne lähenemine
 • Kogu klassile samad ülesanded
 • Vaheta värvide järjekord ja saad uued väärtused tehetele
 • Arvutamine ühelistega, kümnelistega, sajalistega või tuhandelistega
 • Arvude liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, võrdlemine.
 • Kirjalik korrutamine
 • Arvude võrdlemine (kaasas spetsiaalne kaart).
 • Seda kõike on võimalik teha, kas suuliselt või kirjalikult, klassis õppetöö läbiviimiseks,
 • Iseseisev õppimine kodutööna
 • Komplektiga kaasas 10 erinevat mängujuhist, valige välja oma lemmikud ja mängige iga päev
 • Komplektiga kaasas tahvlimagnetid
 • Kümnendmurdudega korrutamine
 • õpetajate leht
  õpetajate leht
  Mateemik “Õpetajate Premium SET” kasutamine LASTEAIAS:

  õppematerjal lasteaiaõpetajale

 • Matemaatika õppemängud lasteaias
 • Õppige värve
 • Loendage numbreid
 • Õpeta seoste loomist
 • Arvutage ühelistega ja kümnelistega
 • Liitmine ja lahutamine
 • Võrdlemine (kaasas spetsiaalne kaart)
 • arvutamise õppimiseks ja õpetamiseks loodud õppematerjal

  olen koostöös õpetajatega loonud õppematerjali, mida on lihtne ja kiire matemaatika tundides kasutada. 

 • Loomise juures oleme võtnud arvesse võimalust, et lastel oleks suur roll ka vastutusel, mis tähendab õpetaja jaoks vähem kontrollimist.
 • Kuulan meeleldi teie mõtteid ja ideid, kuidas mängu õppetöös veelgi efektiivsemalt ära kasutada.
 • Mäng on suurepärane töövahend õppetöö läbiviimiseks, koostöös erinevate õpetajatega oleme loonud juhendid tunnis kasutamiseks.
 • korrutamine
  “Minu pilgu püüdis Mateemik esmakordselt sellega, et tegemist on Eestis loodud matemaatilise mänguga. Kui algselt eeldasin, et mäng on ennekõike korrutustabeli õppimiseks, siis sellega tutvudes leidsin selles laiema rakendamisvõimaluse. Sobib hästi nii koolieelsesse lasteasutusse kui ka II kooliastme algusesse. Hea abimees nii klassis kui kodus, sest võimalus mängida koos kaaslastega või harjutada iseseisvalt. Mänguline alternatiiv korrutustabeli drilliülesannetele. Lisades juurde sulge ja erinevaid tehtemärke on võimalus genereerida kerge vaevaga uusi tehteid ning nuputamisülesandeid kiirematele."
  GeoMIK ja Mateemik
  Play Video

  ÕPETAME ÕPPIMIST NAUTIMA

  ÕPPEMATERJAL ALGKLASSIÕPETAJALE
 • Mateemik on parim arvutamise õppimiseks vanuses 6-13
 • Mängu kasutamisvõimalused kasvavad koos lapsega, raskusastet on võimalik tõsta vastavalt oskutele.
 • Õppemeetod põhineb värvide ja numbrite seostamisel.
 • hea viis lapsed meeskonnana aktiveerida

  õppematerjalide komplektid

  Looge klassis laudkonnad. Kuni neli mängijat ühes laudkonnas on mugav ja kellegil ei hakka igav. Jagage igale laudkonnale üks mäng. 

  Mängude reeglid komplektidega kaasas.

  kuni 12 õpilast

 • 3 Mateemikut
 • 10 mängujuhist
 • tahvlimagnetid
 • kuni 24 õpilast

 • 6 Mateemikut
 • 10 mängujuhist
 • tahvlimagnetid
 • kuni 36 õpilast

 • 9 Mateemikut
 • 10 mängujuhist
 • tahvlimagnetid
 • õppemängud abivahendina

  soovid veebiesitlust?